+38

+38 (066) 519 5757
+38 (093) 463 5757 

Купівля житла за грошову компенсацію для ВПО, які брали участь у захисті України

Грошова компенсація за належні жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, надається тим, хто брав участь у антитерористичній операції та заходах щодо забезпечення національної безпеки у зв’язку з агресією Росії. Також отримувачами грошової компенсації можуть бути особи з інвалідністю внаслідок війни (III група).

Грошова компенсація надається в повному обсязі в порядку черговості, враховуючи дату взяття на квартирний облік. Заяви можна подати до департаменту у паперовій чи електронній формі.

Особи, які перемістилися з території бойових дій, повинні подати заяву для відкриття спеціального рахунку в уповноваженому банку або заяву про виплату компенсації до структурного підрозділу з соціального захисту населення за їхнім місцем перебування на обліку в базі даних.

До заяви слід прикріпити електронні копії, якщо технічно можливо, наступних документів:

1. Документ, що посвідчує особу заявника та інформацію про місце проживання (за наявності).
2. Посвідчення установленого зразка, що підтверджує статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.
3. Довідки про безпосередню участь учасника в антитерористичній операції або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.
4. Рішення міжвідомчої комісії щодо визнання учасником бойових дій та виплати грошової допомоги (згідно з Законом).
5. Документи, передбачені пунктом 4 Порядку (згідно з Законом).
6. Рішення виконавчого комітету про взяття заявника та членів сім’ї на квартирний облік.
7. Акт обстеження (за необхідності) за формою, встановленою Порядком надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації.
8. Довідки (відомості) про наявність/відсутність зареєстрованого до 31.12.2012 права власності на житло на підконтрольній території.
9. Рішення комісії щодо призначення грошової компенсації внутрішньо переміщеній особі.
10. Довідки про притягнення до кримінальної відповідальності та відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним законодавством України.

Згідно з наданим текстом, комісія розглядає заяви внутрішньо переміщених осіб для виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення. Підстави для відмови в призначенні грошової компенсації можуть включати:

1. Невідповідність в документах, що посвідчують внутрішньо переміщену особу.
2. Подання недостовірних відомостей.
3. Відсутність безпосередньої участі внутрішньо переміщеної особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.
4. Внутрішньо переміщена особа не відповідає визначеним у Законі категоріям осіб.
5. Скасування дії довідки про облік, крім випадків переоформлення у зв’язку із зміною фактичного місця проживання/перебування.
6. Володіння майновими правами на житло чи правом власності на житлове приміщення на підконтрольній території.
7. Вже надавалося житло або виплачувалася грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення з інших джерел.
8. Внутрішньо переміщена особа не перебуває на квартирному обліку.
9. Наявність обвинувального вироку суду у зв’язку із вчиненням злочину проти України.

Зазначена згода членів сім’ї (крім малолітніх та неповнолітніх дітей) на включення їх у розрахунок грошової компенсації також вважається обов’язковою. Розгляд поданих документів відбувається на засіданні комісії в присутності заявника.

У випадку відмови, комісія має чіткі підстави, зазначені в переліку.

 

Зверніть увагу!

Цей уривок тексту містить інформацію про деякі важливі положення та вимоги щодо використання грошової компенсації внутрішньо переміщеними особами за належні для отримання жилі приміщення в Україні. Основні точки включають:

1. **Зміни та інформування:** Внутрішньо переміщені особи зобов’язані повідомляти орган соціального захисту населення про будь-які зміни у своєму майновому стані, складі сім’ї, місці проживання, втраті статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

2. **Використання коштів:** Грошова компенсація може бути використана для придбання жилого приміщення в будь-якому населеному пункті на території України, за винятком тимчасово окупованих територій та ліній розмежування.

3. **Обмеження терміну використання:** Кошти грошової компенсації можуть використовуватися під час воєнного стану і протягом шести місяців після його припинення чи скасування.

4. **Використання коштів після року:** Право на отримання грошової компенсації вважається використаним, якщо кошти були повністю перераховані на спеціальний рахунок внутрішньо переміщеної особи в уповноваженому банку.

5. **Одноразове надання субвенції:** Грошова компенсація за рахунок коштів субвенції внутрішньо переміщеним особам може бути надана лише один раз.

6. **Договори та власність:** Внутрішньо переміщені особи повинні укладати договори на придбане житло та земельну ділянку, а також предоставляти органам соціального захисту населення відповідні документи.

Цей уривок надає важливі вказівки та обов’язки для внутрішньо переміщених осіб, які звертаються за грошовою компенсацією на придбання житла в Україні.

Поділіться цим
country.ua